Background image

Disclaimer

DEZE WEBSITE IS EIGENDOM VAN GKW BV

Zeteladres:
Essenestraat 20
1740 Ternat

Telefoon:
T +32 (0)93 78 61 20

E-mail: info@gkw.be
Ondernemingsnummer:
BTW BE 0876 638 686

Door deze website te betreden en te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de hieronder vermelde algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Alle inhoud op deze website, inclusief concepten, lay-outs, structuren, broncodes, afbeeldingen, foto's, animaties, logo's, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, audiovisuele werken, teksten, gegevens, muziek, etc., worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn exclusief eigendom van GKW BV of rechthebbende derden. Deze inhoud wordt beschermd door verschillende intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht, merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz. Door deze website te gebruiken, verwerft u geen enkel recht op deze inhoud. Het is strikt verboden om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, distribueren, verkopen, verspreiden, publiceren, aan te passen en/of te gebruiken, op welke manier dan ook. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, behalve voor automatisch 'cachen' van informatie door de browser.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
De informatie op deze website is algemeen van aard en is niet specifiek aangepast aan persoonlijke of individuele omstandigheden. Deze informatie mag niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. Hoewel GKW BV zich inspant om de verstrekte informatie volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date te houden, kunnen er onjuistheden optreden. GKW BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Als u onjuistheden opmerkt in de verstrekte informatie, kunt u contact opnemen met de beheerder (GKW BV - e-mail: info@gkw.be) van de website. De inhoud van de website (inclusief links) kan op elk moment worden gewijzigd, aangepast of aangevuld zonder voorafgaande kennisgeving. GKW BV biedt geen garanties voor de goede werking van de website en is niet aansprakelijk voor eventuele storingen of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website, of voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

GKW BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van deze website, inclusief schade als gevolg van links naar andere websites of pagina's van derden. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, maar dit impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. GKW BV heeft geen controle over de inhoud of kenmerken van deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan of voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
Op deze website is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

© 2024 GKW BV. Alle rechten voorbehouden.